Ojämlika villkor mellan olika boendeformer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 december 2006

Interpellation: Ojämlika villkor mellan olika boendeformer

Interpellation 2006/07:77 av Löfstrand, Johan (s)

den 16 november

Interpellation

2006/07:77 Ojämlika villkor mellan olika boendeformer

av Johan Löfstrand (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I budgetpropositionen för 2007 föreslår regeringen att räntebidraget och investeringsstöden till nybyggande ska slopas. Flera byggföretag har uttalat att detta kommer att leda till ett totalt byggstopp för hyres- och studentlägenheter.

Räntebidragen kom till 1993 för att ge flerbostadshus samma lättnader som privatpersoner har genom att de kan dra av 30 % av sina boräntor i deklarationen. Dessa bidrag motsvarar en månadshyra för varje lägenhet och snittet i år är 8 747 kr per lägenhet. Genom slopande av räntebidraget blir neutraliseringen på bostadsmarknaden snedvriden, och medan vissa boendeformer gynnas kommer andra att kraftigt missgynnas.

För byggbranschen och för samhällsplaneringen är det viktigt med en långsiktig bostadspolitik som ger förutsättningar att planera byggandet. På det sätt som avskaffandet av räntebidraget och investeringsbidraget är planerat att genomföras skapas en ryckighet i byggandet som verkar medföra både att planerade bostadsbygganden forceras fram och ett kraftigt minskat antal byggnationer. Det finns ett flertal exempel på att byggföretag gör allt vad de kan för hinna gjuta de bottenplattor som krävs för att få ta del av stödet.

För studenterna slår förändringarna av stödet till bostadsbyggandet extra hårt. För studenterna blir den samlade effekten av borttagandet av stimulansen och räntebidraget att inflyttningshyrorna blir 15@20 % högre. Enligt Svenska studentbostadsföreningens undersökning kommer det att medföra att det inte kommer att påbörjas någon produktion av flera studentbostäder i Sverige då det skulle bli orimliga hyresnivåer för studenterna.

Mina frågor till statsrådet med anledning av ovanstående är:

Hur vill statsrådet ge förutsättningar för att främja ett fortsatt byggande av hyresbostäder?

Hur vill statsrådet skapa jämlika förutsättningar för boende i olika upplåtelseformer?

På vilket sätt kommer statsrådet att kompensera studenterna för de ökade boendekostnader som avskaffandet av bostadssubventionerna innebär?