Offentlighetsprincipen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 7 november

Interpellation

2013/14:100 Offentlighetsprincipen

av Morgan Johansson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Offentlighetsprincipen är en grundbult i den svenska demokratin och i offentlig förvaltning. Insyn i den offentliga verksamheten utgör garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet för var och en att påverka. Medierna och andra intresserade ska kunna hämta information i olika frågor, oavsett vad den offentliga verksamheten själv väljer att informera om.

Regeringen och Regeringskansliet har dock under det senaste året fått kritik för sin ovilja att värna offentlighetsprincipen genom att fördröja eller underlåta att lämna ut offentlig handling, alternativt hemligstämpla handlingar.

I januari i år kritiserades Regeringskansliet för bristande öppenhet av riksdagens konstitutionsutskott med anledning av att Utrikesdepartementet hemligstämplade offentliga handlingar. En utredning som riksdagens konstitutionsutskott gjorde visade att UD:s huvuddiarium inte motsvarade de krav som finns i offentlighets- och sekretesslagen om registrering av allmänna handlingar.

I mars i år kritiserade Justitieombudsmannen Regeringskansliet för att inte respektera offentlighetsprincipen då handlingar hade lämnats ut för sent eller att inte lämnats ut alls. JO menade då att kritiken var allvarlig och att Regeringskansliets försvårande av utlämning av offentliga handlingar är en brist som inkräktar på privatpersoners och mediers lagstiftade insynsrätt.

I juni i år fick regeringen kritik av riksdagens konstitutionsutskott för hanteringen av offentliga handlingar i samband med Saudiaffären då journalister inte fick ta del av handlingar som begärts ut.

Under hösten 2013 har migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvbolaget Northland Resources granskats av medierna och Ekobrottsmyndigheten. Ytterligare en aktieaffär som migrationsminister Tobias Billström gjort granskas nu av medierna. Det rör aktieköp i gruvbolaget Lappland Goldminers. Regeringen med statsministern i spetsen vägrade nyligen, med hänvisning till sekretess, att lämna ut handlingar till TV4 Nyheterna som visar detaljer i migrationsministerns aktieköp. Såvitt vi vet har inte datum för aktieköp begärts ut tidigare av medierna för granskning. Med sitt beslut att införa sekretess för datum på statsrådens aktieköp skapar regeringen en praxis som kan komma att skada offentlighetsprincipen.

Handlingar och information som rör statsrådens aktieinnehav ska kunna granskas. Regeringen väljer emellertid att sekretessbelägga i ett läge där öppenhet borde råda.

I Sverige är vi stolta över vår tryckfrihetsförordning och vår offentlighetsprincip. Den är fundamentalt viktig för demokratisk insyn i offentliga institutioner och möjliggör en granskning av makten.

Statsministern ansvarar för att Regeringskansliet verkar i sådan anda att den svenska offentlighetsprincipen respekteras. Men utifrån dessa exempel kan man få uppfattningen att regeringen inte fullt ut vill värna den svenska offentlighetsprincipen.

Jag har följande fråga:

Vilka initiativ avser statsministern att ta för att regeringen och Regeringskansliet på ett tydligare sätt respekterar och skyddar den svenska offentlighetsprincipen?