Offentlig upphandling och oseriös företagsamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 juni 2012

Interpellation: Offentlig upphandling och oseriös företagsamhet

Interpellation 2011/12:399 av Vestlund, Börje (S)

den 31 maj

Interpellation

2011/12:399 Offentlig upphandling och oseriös företagsamhet

av Börje Vestlund (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Offentliga upphandlingar utgör en betydande del av Sveriges ekonomi. Uppskattningar visar att offentliga upphandlingar årligen omsätter ca 500 miljarder kronor. Därför är det viktigt att offentliga upphandlingar genomförs och följs upp på ett sätt så att våra skattemedel används på bästa sätt.

I dag går samhället miste om enorma summor i skatteintäkter. Företag står för den största delen av de uteblivna skatterna och ungefär 70 miljarder kronor kan kopplas till svartarbete.

Utöver uteblivna skatteintäkter, som kunde ha använts för att utveckla välfärden, så bidrar fusket till att villkoren på arbetsmarknaden dumpas och att konkurrensen snedvrids på skötsamma företagares bekostnad.

Bra upphandlingar skulle kunna spela en viktig roll som motvikt till denna utveckling. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) är det den upphandlande myndighetens ansvar att stävja fusket, främja konkurrensen och använda skattemedel på ett effektivt sätt.

Mycket tyder dock på att så inte sker i tillräcklig utsträckning. Enligt en ny rapport från LO-distriktet i Stockholms län saknar majoriteten av kommunerna i Stockholms län rutiner för att säkerställa kraven vid upphandling, vilket underblåser oseriös företagsamhet.

Framför allt tycks kontrollen av underentreprenörer brista. Det är oroande eftersom det i flera branscher blir allt vanligare med långa entreprenadkedjor.

Den borgerliga regeringen pratar gärna om hur viktigt det är att motverka all form av fusk och om ordning och reda i statens finanser.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka förutsättningarna för en bättre offentlig upphandling som motverkar ekonomisk brottslighet och skattefusk?