Offentlig mat

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Offentlig mat

Interpellation 2012/13:389 av Ernkrans, Matilda (S)

den 24 april

Interpellation

2012/13:389 Offentlig mat

av Matilda Ernkrans (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I regeringens satsning Matlandet Sverige finns ett mål att öka kvaliteten för den offentliga maten. Men i den utvärdering som Kontigo gjort på regeringens uppdrag konstateras att de insatser som finns på detta område varken är anpassade eller dimensionerade för att ge effekt. Där framgår att Eskil Erlandsson och regeringen inte gjort något för att se till att barnen och de gamla faktiskt får mat av kvalitet och att de serveras det som står på matsedeln att det ska serveras.

Min fråga till landsbygdsministern är:

Vilka slutsatser drar landsbygdsministern av att utredningen konstaterar att det råder brist på åtgärder för att nå målet om ökad kvalitet på den offentliga måltiden, och vilka åtgärder avser han att vidta för att nå högre måluppfyllelse?