Obligatorisk medling vid separation

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 maj 2019

Interpellation: Obligatorisk medling vid separation

Interpellation 2018/19:164 av Angelica Lundberg (SD)

Interpellation 2018/19:164 Obligatorisk medling vid separation

av Angelica Lundberg (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nordiska rådet har den 1 november 2018 lämnat rekommendationer till de nordiska regeringarna om att införa obligatorisk medling vid separationer där vårdnadshavarna har minderåriga barn. Rådet föreslår även att länderna ska genomföra seminarier eller konferenser om obligatorisk medling för vårdnadshavare vid separation för att de nordiska länderna ska kunna lära av varandra.

Forskning visar att konflikter och dålig kommunikation mellan föräldrar ökar riskerna för en negativ känslomässig och social utveckling hos barn. Sverigedemokraterna ser en möjlighet att förbättra situationen för dessa barn och undvika långa rättsprocesser med både ekonomisk och emotionell påfrestning som följd genom att ge vårdnadshavarna möjlighet att i stället hitta samförståndslösningar i de fall konflikter kring vårdnad och liknande uppstår. Det är i vår mening viktigt att nå föräldrar på ett tidigt stadium av separationen då man i det läget har bäst förutsättningar för att kunna nå samförstånd.

Därför delar vi Nordiska rådets uppfattning om att obligatorisk medling bör ske och anser vidare att deltagande i familjemedling ska utgöra ett villkor för att få sin sak prövad i domstol gällande vårdnad, boende och umgänge. I dag erbjuds frivilliga samarbetssamtal, men det är föräldrarna själva som måste ta initiativ till dessa och erfarenheten är att det sker först i ett senare skede då konflikten oftast redan är djup, vilket leder till svårigheter att komma överens. Dessutom kan den ena eller båda parter neka till samarbetssamtal utan vidare konsekvenser.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer ministern att verka för att införa obligatorisk medling enligt Nordiska rådets rekommendationer?