Obligatorisk a-kassa

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 augusti 2008

Interpellation: Obligatorisk a-kassa

den 8 augusti

Interpellation

2007/08:827 Obligatorisk a-kassa

av Patrik Björck (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Regeringens hantering av arbetslöshetsförsäkringen är så här långt en sorglig historia som drabbat inte bara enskilda personer och svensk arbetsmarknad utan hela den svenska modellen och svensk ekonomi. Konsekvenserna är redan så här långt stora men kommer med största säkerhet bara att förvärras. En halv miljon människor har lämnat a-kassan och flödet verkar fortsätta. Kombinationen med höga avgifter och sänkta ersättningar tillsammans med ett regelverk som stänger ute många från ersättning har skapat dagens ohållbara situation. När nu ekonomin saktar in och arbetsmarknaden svalnar kommer många att stå utan skydd. Sveriges kommuner fruktar på goda grunder att regeringen iskallt räknar med att de ska stå för de oförsäkrades försörjning.

Regeringen har ända sedan tillträdet för två år sedan angett att lösningen på problemet med de oförsäkrade skulle vara införandet av en obligatorisk a-kassa. Detta förslag har ända sedan det först började diskuteras varit utsatt för en skoningslös kritik från nästan alla parter. Men arbetsmarknadsministern har så här långt stått på sig.

Nu har till och med de moderata ledamöterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott tagit avstånd från idén offentligt och krävt att förslaget ska slängas i papperskorgen.

I dag verkar det som att det bara är arbetsmarknadsministern som stöder förslaget.

A-kassorna förlorar medlemmar, kommunerna är oroliga för sina kostnader – vad gör arbetsmarknadsministern?

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till att dra tillbaka förslaget om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring?

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till att lösa de verkliga problemen med försäkringen, det vill säga sänka avgifterna, höja ersättningen och rätta till regelverket så att fler kan komma i åtnjutande av ersättning i samband med arbetslöshet?