Nytillträdande akademikers arbetsmarknad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 januari 2009

Interpellation: Nytillträdande akademikers arbetsmarknad

Interpellation 2008/09:232 av Astudillo, Luciano (s)

den 19 december

Interpellation

2008/09:232 Nytillträdande akademikers arbetsmarknad

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I januari lämnar en ny grupp nyutexaminerade högskolan. De går ut på en arbetsmarknad som inte ger stort hopp om arbete. Det ligger en stor enskild investering i utbildningen men också en stor investering från samhällets sida. Och Sverige behöver fler högskoleutbildade.

Med tanke på den dystra framtid som framför allt unga akademiker går till mötes är det viktigt att arbetsförmedlingarna har kompetens att möta även deras behov. Äldre akademiker som blir arbetslösa kan luta sig mot erfarenhet, kontaktnät och ofta också Trygghetsrådet, men detta gäller inte alla, och sällan de yngre akademikerna.

Jag kan bara beklaga att den internationella akademikerförmedlingen i Stockholm lades ned nyligen; den fyllde ett stort behov hos nyanlända akademiker.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Vad avser ministern att göra för att tillgodose framför allt unga och nyanlända akademikers behov av stöd vid Arbetsförmedlingen?