Nyanlända kvinnor och män ska ha samma möjligheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 24 januari

Interpellation

2012/13:216 Samma möjligheter för nyanlända kvinnor och män

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Nyanlända utrikes födda kvinnor får ett sämre stöd än nyanlända män för sin etablering på arbetsmarknaden. Dagens regler missgynnar kvinnor genom att de får ett sämre och senare stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Det tar också längre tid för nyanlända kvinnor att få sitt första jobb än vad det tar för männen, vilket innebär en ökad risk för att kvinnorna hamnar i ett ekonomiskt och socialt utanförskap.

Vi socialdemokrater tycker att nyanlända kvinnor och män ska få samma möjlighet till stöd för etablering.

Vad avser statsrådet Erik Ullenhag att göra för att nyanlända kvinnor ska få samma stöd som nyanlända män för etablering på arbetsmarknaden?