Nyanlända kvinnor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 november 2012

Interpellation: Nyanlända kvinnor

Interpellation 2012/13:63 av Stenberg, Maria (S)

den 25 oktober

Interpellation

2012/13:63 Nyanlända kvinnor

av Maria Stenberg (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Många nyanlända kvinnor får inte samma möjligheter till stöd och tidiga insatser som nyanlända män för etablering på arbetsmarknaden. Och nyanlända kvinnor som är inskrivna och som har små barn får vänta ännu längre på en insats, detta trots att vi har en diskrimineringslagstiftning som tydligt säger att kvinnor och män ska ha samma möjligheter.

Vilka åtgärder avser stadsrådet att vidta för att ge nyanlända kvinnor samma möjligheter som nyanlända män?