Nya växande näringsgrenar i Norrbotten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 april 2012

Interpellation: Nya växande näringsgrenar i Norrbotten

Interpellation 2011/12:306 av Stenberg, Maria (S)

den 29 mars

Interpellation

2011/12:306 Nya växande näringsgrenar i Norrbotten

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I Norrbotten växer nya arbetstillfällen fram och framtidstron spirar på många orter. Norrbotten är ett län med många spännande framtidsprojekt. Gruvindustrin kräver nya medarbetare i Malmfälten men framför allt i Pajala. Men även inom välfärdssektorn växer behovet av nya medarbetare, och det finns ett arbetskraftsbehov inom turistnäringen. Utmaningarna är många, men framtidsutsikterna för nya jobb är stora i Pajala och Norrbotten. Samtidigt finns det ca 1 300 norrbottningar inom fas 3, nästa lika många människor som LKAB behöver nyanställa de närmaste åren. Kraven på omställning och därmed utökat kompetensbehov är nu stora i Norrbotten. I Pajala kommer arbetskraftsbehovet att öka dramatiskt de närmaste åren. Det innebär att behoven av olika former av utbildningsinsatser är näst intill akuta.

Vilka åtgärder ämnar arbetsmarknadsministern vidta för att tillgodose både industrins och medborgarnas utbildningsbehov, för att de ska vara redo för de arbeten som nu växer fram i Norrbotten och Pajala?