Nya stambanor Lund-Hässleholm

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 24 januari 2023

Interpellation: Nya stambanor Lund-Hässleholm

Interpellation 2022/23:136 av Daniel Helldén (MP)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2022/23:136 Nya stambanor Lund–Hässleholm

av Daniel Helldén (MP)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I ett pressmeddelande dagen före julafton deklarerade regeringen att satsningarna på nya stambanor stoppas. Specifikt för sträckan Lund–Hässleholm sades följande:

”Nuvarande planeringsarbete för sträckan Hässleholm-Lund avslutas och i stället görs ett omtag för att belysa nya alternativa åtgärder i järnvägssystemet i Skåne. Främst kan det handla om andra åtgärder på sträckan Hässleholm-Lund, men även åtgärder på andra bandelar, exempelvis åtgärder för att förbereda för ökad trafik när Fehmarn bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar kring år 2029.”

Detta har genomgående tolkats som att nya stambanor i Skåne i form av ytterligare två spår på sträckan Lund–Hässleholm till totalt fyra skrotas till förmån för något annat.

I medierapporteringen dagen efter på julafton dementerades det av moderaternas skånska regionråd Anna Jähnke att det skulle röra sig om en skrotning av fyrspår på sträckan. I Sydsvenskan sade hon sig ha fått en försäkran från infrastrukturdepartementet och statssekreterare Johan Davidson att det fortsatt är fyrspår som gäller för sträckan Lund - Hässleholm.

Min fråga till statsrådet Andreas Carlson med anledning detta är:

 

Betyder regeringens besked dagen före julafton att fyrspår Lund–Hässleholm skrinläggs, eller har statsrådet för avsikt att fullfölja den tidigare planeringen med två nya spår för stambanan mellan Lund och Hässleholm?