Nya jobb och företag med Inlandsinnovation AB

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 5 februari

Interpellation

2013/14:272 Nya jobb och företag med Inlandsinnovation AB

av Marie Nordén (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Regeringen bildade Inlandsinnovation AB 2010 i syfte att bidra med riskvilligt kapital till ökad tillväxt och utvecklingskraft i norra Sveriges inland. Bolaget skulle bidra till att potentialen i regionens tillgångar och entreprenörskap tas till vara genom investeringar för ökad förädling och diversifiering av näringslivsstrukturen. Satsningen skulle kunna skapa så många som 10 000 nya företag förutspåddes vid bildandet.

Hur bolaget har lyckats med detta, under de tre åren det har varit verksamt, är oklart. Det är framför allt redan etablerade turismföretag som har gynnats av bolaget på bekostnad av mindre företag med andra affärsidéer.

Norrlands inland är i stort behov av nya arbetstillfällen för att människor inte ska tvingas flytta därifrån. Där finns många entreprenörer och gott om verksamhetsidéer, som borde få stöd av Inlandsinnovation AB. Därför är det förvånande att regeringen har utökat verksamhetsområdet för företaget till att omfatta hela norra Sverige. Förutsättningarna för tillväxt lär vara betydligt bättre i Kiruna, Umeå eller Sundsvall än till exempel i Bräcke, Strömsund eller Dorotea.

Enligt tidningen Dagens Industri finns det misstankar om vänskapskorruption, då ägaren till ett av företagen som fått medel från Inlandsinnovation har politiska band till styrelseordföranden för det statliga riskkapitalbolaget. Sådana misstankar är ytterst allvarliga, då de riskerar att urholka allmänhetens förtroende för det statliga system som är tänkt att hjälpa företag med kapital och som finansieras av skattebetalare. Det är av yttersta vikt att regeringen vidtar åtgärder så att dessa misstankar kan undanröjas och förtroendet för den statliga riskkapitalförsörjningen kan återställas.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till näringsministern.

Hur många företag i Norrlands inland har startats med hjälp av Inlandsinnovation AB?

Hur många nya arbetstillfällen har de lett till?