Normkritisk sexualundervisning för att förebygga sexualbrott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 mars 2014

Interpellation: Normkritisk sexualundervisning för att förebygga sexualbrott

Interpellation 2013/14:304 av Bergstedt, Hannah (S)

den 21 februari

Interpellation

2013/14:304 Normkritisk sexualundervisning för att förebygga sexualbrott

av Hannah Bergstedt (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Under den senaste tiden har debattens vågor gått heta kring sexuella övergrepp och våldtäkter av kvinnor. Mörkertalet av dem som aldrig anmäler är skrämmande högt. Orsakerna till detta är många men det handlar om att kvinnan känner skam och är rädd att inte bli trodd eller att inte få den hjälp och det stöd hon behöver.

Debatten har i stor utsträckning rört sig kring brister i lagstiftning och tolkningar i rättsväsendet samt okunskap hos både rättsväsen och polis. Väldigt lite i debatten har handlat om vad man behöver göra för att sexuella övergrepp och våldtäkter inte ska uppkomma. I de diskussioner som förs, handlar det mycket om kvinnors beteende, och krav på att förändra det för att undvika att bli utsatt för övergrepp – något som i princip aldrig skulle sägas om en man som blir utsatt för någon annan typ av brott, och inte heller sexuella övergrepp.

Grunden för goda sexuella relationer handlar om ömsesidighet och alla inblandades vilja att delta. Ändå är exemplen och rättsfallen många där kvinnors agerande ifrågasätts. De handlar om allt från hennes klädsel till om hon uttrycker uppskattning av sex, eller viss typ av sex. Uppfattningen är tyvärr alltför utbredd att klädsel och sexuella preferenser tas till intäkt för att hon skulle vara ett villigt villebråd och tillgänglig för alla – en uppfattning som i princip aldrig skulle omfatta en man. Det handlar givetvis om normer. Negativa normer och värderingar kring sexualitet finns bland både män och kvinnor, och både om män och kvinnor, och drabbar båda könen.

Värderingar och normer är svåra att lagstifta kring. Förändringar kräver och bygger på kunskap och möjlighet att diskutera och synliggöra förlegade uppfattningar. Sexualundervisningen i skolan är ett viktigt tillfälle att få diskutera detta. Kvaliteten i sexualundervisningen ser dock mycket olika ut. Det är därför viktigt att sexualundervisningen kvalitetssäkras så att alla elever i alla Sverige skolor får tillgång till en normkritisk sexualundervisning.

Vad vill ministern göra för att säkerställa att samtliga elever får tillgång till en normkritisk sexualundervisning?