Normalarbetstidens beräkning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 november 2007

Interpellation: Normalarbetstidens beräkning

den 23 oktober

Interpellation

2007/08:75 Normalarbetstidens beräkning

av Patrik Björck (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Regeringen har genomfört stora försämringar av arbetslöshetsförsäkringen. En av de försämringar som har trätt i kraft är den förändrade beräkningsgrunden för normalarbetstiden. Tidigare beräknades arbetstiden på den genomsnittliga arbetstiden i förvärvsarbete, vilket innebar att arbetsvillkoret uppfylldes vid sex månader. Nu beräknas normalarbetstiden på tolv månader och alla månader ska ingå i beräkningen, även månader utan arbete.

Med anledning av ovanstående resonemang vill jag fråga arbetsmarknadsministern följande:

Avser arbetsmarknadsministern att följa upp effekterna av denna försämring?