Nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:493 Nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor

av Penilla Gunther (KD)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Människor som missbrukar till exempel heroin eller smärtstillande läkemedel riskerar att vara i behov av livslång vård och rehabilitering. Tragiken bakom varje fall är slående, och som samhälle behöver vi göra vad som krävs för att rädda och förbättra så många liv som möjligt.

Det nordiska samarbetet är synnerligen relevant när det kommer till vården av dessa grupper. Utmaningarna i de nordiska länderna liknar många gånger varandra, samtidigt som lösningarna har gått isär. Det finns också exempel där missbruksproblematik sprids mellan de nordiska länderna.

Nordiska rådets välfärdsutskott har tidigare lyft fram behovet av ett ökat kunskapsutbyte i missbruksfrågor mellan de nordiska länderna. Vad som efterfrågats av välfärdsutskottet har i huvudsak instämts av Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S). Samtidigt menade välfärdsutskottet efter ministerrådets svar att det kvarstår behov kring exempelvis det kliniska forskningsnätverk på nordisk nivå som utskottet tidigare förordat.

Det är vår skyldighet att ge människor vägar ur sitt missbruk med moderna och vetenskapliga behandlingar. Det nordiska samarbetet spelar en central roll och vi behöver fortsätta att hitta vägar för samverkan för en förbättrad beroendevård i Norden.

För ett par år sedan togs frågan upp i Nordiska rådets välfärdsutskott, och man var positiv till ett nordiskt samarbete. Senare skickades frågan vidare till Nordiska ministerrådet. Har det hänt något med det sedan?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att följa upp frågan och främja forskningssamarbete på nordisk nivå kring missbruk och beroendefrågor?