Nordisk grannlands-tv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 mars 2006

Interpellation: Nordisk grannlands-tv

Interpellation 2005/06:253 av Patriksson, Runar (fp)

den 10 februari

Interpellation 2005/06:253 av Runar Patriksson (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Nordisk grannlands-tv

Det är nu 50 år sedan tv slog igenom i de nordiska länderna. Nästan från början kunde nordiska medborgare i gränstrakterna se grannlands-tv i sina tv-apparater. Sedan dess har tekniken på tv-området utvecklats till en helt annan tidsålder, men trots paraboler, digitalboxar och platta tv-skärmar kan knappast fler nordbor se grannlands-tv i sina tv-apparater än i tv:s tidigaste barndom.

På knappast något annat område har det nordiska samarbetet misslyckats så kapitalt som när det gäller frågan om att kunna se tv-sändningar från de nordiska ländernas public service-kanaler i nordbornas tv-apparater. Men det är regeringarna som bär det tunga ansvaret för detta misslyckande. De nordiska parlamentarikerna har gång på gång, decennium efter decennium, krävt av de nordiska regeringarna att ta gemensamma tag för att lösa frågan om grannlands-tv. Misslyckandet är totalt.

Den nytillträdda socialdemokratiska regeringen tillsatte den förre utrikesministern Lennart Bodström som utredare för att komma med förslag. Utredningen presenterades 1997. Men den socialdemokratiska regeringen har varit mer upptagen av den tekniska utvecklingen och med att driva igenom digital-tv. Förra kulturministern har vid upprepade tillfällen svarat på kritiken om att inget händer i fråga om grannlands-tv med att tala om digital-tv:s möjligheter i framtiden.

I Sverige är digital-tv under snabbt införande. Om något år är det analoga nätet släckt. I Norge är digital-tv på gång, även om de olika norska regeringarna inte haft lika bråttom med tekniken. Kommer nu digital-tv att innebära genombrottet för nordbornas möjligheter att se grannlands-tv? De nordiska regeringarnas särskilde utredare, förre finske nordiske samarbetsministern Ole Norrback, konstaterade i sin rapport Varför syns inte nordisk TV i nordbornas TV-apparater? för två år sedan något uppgivet att det var upp till aktörerna, inte minst de nordiska regeringarna, om något ska ske i och med digitaliseringen av tv.

Norsk tv har varit mycket uppskattad under årens lopp i de svensk-norska gränstrakterna. Vad kommer att ske vid den norska digitaliseringen av tv? I dag finns inga klara besked om de norska digitalboxarna kommer att vara kodade på samma sätt som de svenska. Om inte kan den hittillsvarande möjligheten att se norsk tv i svenska gränstrakter också vara på väg att upphöra.

Med anledning av det anförda skulle jag till den svenska kulturministern vilja ställa följande frågor:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att den hittillsvarande möjligheten att se norsk grannlands-tv i svenska gränstrakter inte går om intet för att olika tekniska lösningar eller system kommer till användning vid genomförandet av digital-tv?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att digitaliseringen av tv leder till att nordborna äntligen ges möjlighet att se de nordiska grannländernas public service-tv i sina tv-apparater?