Nolltolerans mot dödsolyckor i arbetslivet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Nolltolerans mot dödsolyckor i arbetslivet

Interpellation 2012/13:238 av Pärssinen, Raimo (S)

den 31 januari

Interpellation

2012/13:238 Nolltolerans mot dödsolyckor i arbetslivet

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

IF Metall har i en undersökning konstaterat att de allvarliga olycksfallen inom arbetsplatserna har, sedan 2009, ökat dramatiskt. Bristerna hos företagen i att genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete är stora.

-      43 procent av arbetsgivarna gör ingen fysisk riskbedömning.

-      71 procent av arbetsgivarna gör ingen psykosocial riskbedömning.

-      40 procent av dem som arbetar med kemikalier har ingen utbildning för det.

-      37 procent av arbetsplatserna saknar skyddsombud.

Allt detta blev resultatet av 1 000 genomförda skyddsronder som genomfördes i oktober förra hösten 2012.

Allvarligast är de tragiska dödsolyckorna som inträffar på arbetsplatserna. Arbetet för bättre arbetsmiljöer måste prioriteras av regering och riksdag, myndigheter och parterna på arbetsmarknaden. En viktig åtgärd och signal är att regeringen tar initiativ till ett gemensamt arbete tillsammans med arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket om att fastställa målet om nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatserna. Hur det målet ska nås kan då redovisas i en plan som syftar till att sänka dödstalen.

Arbetsmarknadsministern har vid flertalet tillfällen uttalat att det krävs ett ökat engagemang i arbetsmiljöarbetet.

Min fråga är då:

Avser arbetsmarknadsministern att påbörja ett gemensamt arbete för nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatserna?