Nollklassade personer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 juni 2010

Interpellation: Nollklassade personer

Interpellation 2009/10:434 av Palm, Veronica (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:434 Nollklassade personer

av Veronica Palm (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Vid årsskiftet började utförsäkringen av sjuka människor ur sjukförsäkringen. Jag har många frågor till statsrådet kring detta, men vill här koncentrera mig på en liten, men viktig, detalj kring utförsäkringen.

Av dem som under året lämnar tidsbegränsad sjukersättning har var tionde ingen SGI. När de nu utförsäkras omfattas inte dessa människor av möjligheten att, efter tre månaders karens, återinträda i sjukförsäkringen, som enligt ministern ska vara möjligt för den som efter introduktionsprogram fortfarande inte återfått arbetsförmågan. Dessa människor blir nu helt enkelt försäkringslösa, ställs utanför välfärdsförsäkringen och saknar möjlighet att försörja sig.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet vad hon avser att vidta för åtgärder för att de nollklassade, som inte återfått arbetsförmåga när introduktionsprogrammet är slut, ska ha möjlighet att försörja sig och betala räkningarna vid månadens slut?