Nivån på myndighetsavgiften för flyget

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 13 juni 2022

Interpellation: Nivån på myndighetsavgiften för flyget

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:696 Nivån på myndighetsavgiften för flyget

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Tidigare under året gav riksdagen regeringen ett tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn.

Transportstyrelsen har tidigare fryst höjningarna av myndighetsavgifterna för flyget och i vissa fall till och med sänkt kostnaderna för tillsyn. Många andra länder går i direkt motsatt riktning och inför istället myndighetsavgifter.

Transportstyrelsen har nyligen informerat att man avser att sänka myndighetsavgiften för flyget ytterligare, från 6 till 5 kronor, detta trots att den motion jag lagt till riksdagen(2014/15:840) om att myndighetsavgiften bör höjas tillbaka till 10 kronor per flygbiljett för att säkerställa att myndigheten kan jobba med flygsäkerheten delvis bifallits.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Hur avser statsrådet Anna Johansson att hantera tillkännagivandet om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn och gå vidare med ärendet?