Nettodebitering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 juni 2014

Interpellation: Nettodebitering

Interpellation 2013/14:491 av Jens Holm (V)

Interpellation 2013/14:491 Nettodebitering

av Jens Holm (V)

till Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

 

För att klara klimatförändringar och andra miljö- och energiutmaningar är småskalig, förnybar energiproduktion en viktig pusselbit och där anser vi att nettodebitering är ett avgörande styrmedel.

Regeringen har lagt fram ett förslag om att personer som producerar egen förnybar el ska få göra skatteavdrag för produktion upp till 30 000 kilowattimmar, förutsatt att de under ett år köper lika mycket el som de matar ut. Det är två problem med förslaget.

För det första omfattar det bara privatpersoner som äger en egen produktionsanläggning men inte de som är andelsägare i förnybar elproduktion, som solkraft och vindkraft. Genom att inkludera andelsägande skulle man möjliggöra för alla hushåll att delta, oavsett om man bor i villa eller lägenhet.

För det andra är det tveksamt om skatteavdraget räcker för att det ska bli tillräckligt lönsamt för enskilda att investera i egen förnybar elproduktion. Nya uppgifter indikerar att ekonomin kan bli ännu sämre än vad regeringen tänkt. Svensk Energi anger på sin webbplats att det nu råder osäkerhet på flera punkter kring vad som gäller skattemässigt för den som vill sälja sin överskottsel vidare. Följden är en osäker investeringskalkyl för dem som överväger att satsa på egen elproduktion. Svensk Energi skriver också att Skatteverket kommer med besked först efter sommaren. (Se länk: http://www.svenskenergi.se/Pressrum/Nyheter/Mikroproducentens-overskottsel-Besked-om-skatteeffekterna-i-host/)

Med nettodebitering skulle producenter av förnybar energi tanka ut sitt överskott på elnätet och kvitta det mot sin elräkning.

Jag vill fråga statsrådet Anna-Karin Hatt:

Avser statsrådet att ta något initiativ för att säkerställa att småskaliga producenter får ordentligt betalt för det överskott de levererar?

Avser statsrådet att, med tanke på de osäkerheter som framkommit gällande skattereduktionen, ta initiativ till att i stället införa ett enkelt nettodebiteringssystem?

Avser statsrådet att ta något initiativ för att också de som äger sin egen elproduktion via andelsägande ska ingå i det kommande stödsystemet?