Negativa konsekvenser av neddragningen på Arbetsmiljöverket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 juni 2014

Interpellation: Negativa konsekvenser av neddragningen på Arbetsmiljöverket

Interpellation 2013/14:465 av Raimo Pärssinen (S)

Interpellation 2013/14:465 Negativa konsekvenser av neddragningen på Arbetsmiljöverket

av Raimo Pärssinen (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

De regionala skyddsombuden (RSO) från LO:s medlemsförbund lämnar årligen in en slutredovisning av sin verksamhet till Arbetsmiljöverket. Nu har resultatet för 2013 presenterats. Berörda var 420 249 arbetsställen med 639 646 medlemmar och med 1 139 RSO:n.

Arbetsmiljöverket är satt på svältkur av regeringen med minskad resurstilldelning som påverkar myndighetens möjligheter att verka för bättre arbetsmiljö på våra svenska arbetsplatser.

Sammantaget rapporterar LO:s RSO:n bland annat följande negativa konsekvenser av regeringens minskningar av Arbetsmiljöverkets anslag:

- Det sker allt färre inspektionsbesök på arbetsplatserna, och RSO upplever att det krävs lång framförhållning om man vill få ut inspektionen till arbetsplatserna.

- Inspektörerna hinner inte följa upp olyckor på ett tillfredsställande sätt.

- Inspektionen kontrollerar mer sällan arbetsgivarnas åtgärdsplaner.

- RSO har själva fått utöka sina återbesök till arbetsplatserna på grund av neddragningarna på Arbetsmiljöverket.

- Det har blivit svårare att få tag i inspektionsmeddelanden, vilket gör det svårt för RSO att följa upp åtgärdskrav med mera.

- Arbetsmiljöverkets experter och branschkännedom försvinner alltmer. Kunniga arbetsmiljöinspektörer går i många fall till näringslivet i stället. I den kvarvarande kåren blir inspektörerna mer av generalister, och RSO rapporterar att många inspektörer har sämre kunskaper om den bransch de inspekterar.

- Arbetsmiljöverket har gradvis förvandlats till mer informationsmyndighet än tillsynsmyndighet.

- Generellt uppfattar RSO att det råder en viss rättsosäkerhet gällande beslut. Tolkningar av lagstiftningen är beroende av vilket inspektionsdistrikt RSO har kontakt med.

 

 

Min fråga till arbetsmarknadsminister Svantesson är om den ovan nämnda RSO-redovisningen föranleder någon åtgärd från arbetsmarknadsministern och regeringen. Eller sitter regeringen still, det vill säga är nöjd med rådande ordning?