Nedskärningar i regionerna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 21 februari 2023

Interpellation: Nedskärningar i regionerna

Interpellation 2022/23:179 av Yasmine Bladelius (S)

Interpellation 2022/23:179 Nedskärningar i regionerna

av Yasmine Bladelius (S)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Situationen i svensk hälso- och sjukvård är akut.

En stor och omfattande personalbrist leder till att patienter med allvarliga symtom inte får vård i rätt tid, och den underbemannade personalen hinner knappt ta hand om dem som söker vård. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar stark kritik mot regionerna för situationen på landets akutsjukhus.

I rapporten framgår exempel på att hälften av de tillsynade sjukhusen varje vecka tvingas skicka hem människor från akuten – människor som egentligen hade behövt läggas in – och på hur personalen inte har förutsättningar att ge läkemedel, än mindre mat och dryck, i rätt tid.

Det råder brist på disponibla vårdplatser i samtliga regioner, och IVO bedömer att patientsäkerheten inte kan garanteras.

Samtliga av landets regioner har också aviserat att de kommer att tvingas göra stora besparingar på sjukhusen framöver och att de ser problem med bemanningen också på lång sikt.

Regeringens alla partier lovade stora reformer och tillskott till svensk sjukvård i valrörelsen. Köerna skulle bort och satsningar på vårdplatser till. Förväntningarna var nog höga hos många på att regeringen skulle leverera de satsningar som de lovat i valet. Men när budgeten sedan lades fram stod det klart att fokus för regeringen i stället låg på att sänka skatten för höginkomsttagare.

I min hemkommun Helsingborg fylls ofta lokaltidningens insändarsida av historier från anhöriga som sett nära och kära, oftast äldre, fara illa av att ligga i dagar i akutens korridorer. Och det är nog få som missat historien om patienten som under julhelgen dog på akuten i Helsingborg – utan att någon märkte det. Först när patienten rullades iväg till en vårdavdelning upptäcktes att hen hade avlidit. Helsingborgs lasarett har också anmält sig själva enligt lex Maria till IVO i flera fall då de befarar att den höga belastningen på akutmottagningen kan ha lett till en fördröjning av livsviktig vård, varpå patienter har avlidit. Inget annat sjukhus i landet har behövt betala så stora summor för överbeläggningar som Helsingborgs lasarett.

Region Skåne, som styrs av M, KD och L med SD som stödparti, har nu lovat stort igen – år 2024 ska vården vara köfri i Skåne. Problemet är bara att de stora löftena inte infriats. För det redan hårt ansatta Helsingborgs lasarett innebär det att det nu saknas 442 miljoner kronor i verksamheten. Regeringen och SD sviker med andra ord inte bara löften i riket utan även i regionerna. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

På vilket sätt avser statsrådet att förstärka sjukvårdens resurser för att förhindra stora nedskärningar?