Nedrustningsmötet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 7 maj 2022

Interpellation: Nedrustningsmötet

Interpellation 2018/19:280 av Håkan Svenneling (V)

Interpellation 2018/19:280 Nedrustningsmötet

av Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Debatten om hur Sverige ska förhålla sig till FN:s kärnvapenkonvention (TPNW) har pågått under en lång tid. Högerpartierna prioriterar Natomedlemskap framför nedrustning, och Socialdemokraterna är splittrade. Därför har Sverige fortfarande – 616 dagar efter att det blev möjligt – inte skrivit under konventionen. Det går att jämföra med konventionerna för att förbjuda kemiska vapen, klusterbomber och antipersonella minor som Sverige skrev under vid första möjliga tillfälle.

Den utredning som regeringen tillsatte har mött kraftig kritik från flera experter för att vara ensidig och präglad av allvarliga sakfel. Remisstiden är nu förbi och frågan som Vänsterpartiet återkommande ställt – om regeringen avser att underteckna konventionen – kvarstår.

Kvarstår gör också det faktum att kärnvapen är det enda massförstörelsevapnet som kan förgöra hela mänskligheten. Flera gånger om. Användningen av en knapp procent av dagens kärnvapenarsenaler skulle resultera i massdöd och klimatkollaps med missväxt och massvält till följd. Ett större kärnvapenkrig skulle göra vår planet obeboelig för mänskligt liv under överskådlig tid.

Fem år efter att atombomberna fällts över Hiroshima och Nagasaki 1945 hade de dödat 340 000 människor. Än i dag vårdas 200 000 människor, överlevande och deras barn, för skador och sjukdomar orsakade av de amerikanska bomberna.

I en tid med ökade spänningar och upprustning är kärnvapenfrågan en ödesfråga som kan jämföras med klimatfrågan.

Även om Vänsterpartiet är kritiskt till regeringens hantering av FN:s kärnvapenkonvention välkomnar vi det aktiva engagemang för nedrustning som regeringen och utrikesminister Margot Wallström visar. Nyligen deltog utrikesministern i förberedelsemötet inför nästa års NPT-möte (NPT Prep.Com.). Även jag var på plats och deltog i mötet. I juni håller Sverige ett möte med en utvald krets utrikesministrar för att diskutera det framtida arbetet för nedrustning, även detta med siktet inställt på nästa års NPT-möte.

Vänsterpartiet oroas över att regeringens nya initiativ i frågan betyder att den givit upp stödet för FN:s kärnvapenkonvention. Att fokusera på nya initiativ när det redan finns en konvention som förbjuder kärnvapen och som har ett stort och framväxande stöd är fel väg att gå. Regeringen bör i stället lägga kraft på att åtgärda de brister som finns i konventionen och verka för att fler stater ansluter sig. Mot bakgrund av de brister som fanns i utredningen av FN:s kärnvapenkonvention och den kritik som kom från en lång rad remissinstanser, både framstående experter och civilsamhällesföreträdare, vore det ett stort misstag att lämna frågan om svensk anslutning till konventionen obesvarad.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

  1. Avser ministern att gå vidare med en process mot svensk underskrift och ratificering av FN:s kärnvapenkonvention?
  2. Avser ministern att använda mötet i juni i Stockholm för att ge ytterligare kraft åt arbetet med FN:s kärnvapenkonvention?