Nedläggningen av Räddningsskolan i Skövde

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 februari 2009

Interpellation: Nedläggningen av Räddningsskolan i Skövde

Interpellation 2008/09:262 av Green, Monica (s)

den 22 januari

Interpellation

2008/09:262 Nedläggningen av Räddningsskolan i Skövde

av Monica Green (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Sverige behöver ökad kunskap och kompetens om krishantering; därför behövs räddningsskolor i landet som leder till att fler utbildas i räddning, katastrof och beredskap.

Den moderatledda regeringen har i sin privatiseringsiver och experimentlusta beslutat sig för att ge Räddningsskolan i Skövde dödsstöten. Bakgrunden är utredningen Alltid redo! som förvisso innehåller många goda förslag. Men ett av de mindre lyckade förslagen är att privatisera Räddningsskolan i Skövde, vilket regeringen sin vana trogen gjorde.

Det blev en del gnäll från Skaraborgs moderater. Före riksdagsbeslutet i våras var de borgerliga ledamöterna upprörda och de bedyrade hur viktigt det var att rädda Räddningsskolan i Skövde. Det var uttalanden och utspel om vartannat. Men sedan tryckte de igenom beslutet om att ge Skövdeskolan en respit på ett halvår, och sedan har det varit helt tyst från de borgerliga ledamöterna. Inte ett ord om att skolan inte fick en rejäl chans.

Skolan fick respit från nedläggning i ett halvår och regeringen utredde då hur skolan skulle få en annan huvudman. Utredningen menade att en privat huvudman hos Räddningsskolan i Skövde skulle bidra till en positiv konkurrensutsättning av de statliga skolorna.

Räddningsskolan i Skövde har statens myndigheter som sina kanske främsta uppdragsgivare. Det visar det sig emellertid att statens myndigheter väljer att inte handla från en part som de ser som konkurrenter. Man rycker därmed undan mattan för drivandet av Räddningsskolan i Skövde med nytt huvudmannaskap. Försvarsministern ger sitt tysta samtycke.

Det vi ser är ett cyniskt och oärligt spel för gallerierna och den moderatledda regeringen vågar helt enkelt inte säga som det är. De vill lägga ned Räddningsskolan i Skövde. Vi socialdemokrater hade gärna sett att Räddningsskolan i Skövde fick en ärlig chans. Men den passiva moderatledda regeringen har som vanligt försuttit chansen.

Den moderatledda regeringen menar sig värna om tillgängligheten och flexibiliteten i räddningsverksamheten. Men vad händer med tillgängligheten, flexibiliteten och kvaliteten om Räddningsskolan i Skövde läggs ned? Räddningsskolan i Skövde har en unik kompetens och goda förutsättningar för att bli Sveriges ledande räddningsskola. I dag har skolan spetskompetens när det gäller hanteringen av farliga kemiska ämnen. Till det har skolan det största och bästa övningsfältet i Europa enligt internationella bedömare.

Räddningsskolan i Skövde ligger i det befolkningstätaste stråket i Sverige med mycket bra kommunikationer till både Göteborg och Stockholm och har sitt upptagningsområde från hela landet. Räddningsskolan i Skövde har därmed alla förutsättningar att kunna utvecklas om någon är beredd att investera i den.

Därför frågar jag försvarsministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att Räddningsskolan i Skövde ska kunna fortsätta sin verksamhet.