Nedläggning av idrottsutbildningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 september 2021

Interpellation: Nedläggning av idrottsutbildningar

Interpellation 2020/21:863 av Alexandra Anstrell (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:863 Nedläggning av idrottsutbildningar

av Alexandra Anstrell (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Nu närmar det sig skolstart, och många förväntansfulla elever tar steget vidare mot nya äventyr. I dag har många elever möjligheten att kombinera sin elitidrott med gymnasiestudier.

I en utredning tillsatt av regeringen har ett förslag lämnats om att Sveriges gymnasiala idrottsutbildningar ska minskas ned. Om förslaget blir verklighet skulle antalet platser minska från 10 000 till 5 000. Detta innebär en tämligen stor inskränkning i elevers möjlighet att välja en idrottsutbildning.

Idrott ger en bättre inlärningsförmåga, och många slutar sin utbildning med både bra betyg och meriter i sin idrott. Det finns också ett värde i att investera i elitidrott då internationella framgångar, som de från årets OS i Tokyo, inspirerar nya generationer och bidrar till en aktiv befolkning.

Om de regionala möjligheterna inte längre skulle finnas skulle troligen flertalet ungdomar inte fortsätta med sitt idrottsutövande. Det vore katastrofalt för både individen och för Idrottssverige.

Undertecknad har vid tidigare tillfälle ställt en skriftlig fråga till ministern i ämnet. I ministerns svar hänvisas det till att remissinstanser uttalar sig positiva till förslag om nedläggning av riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Sverige Kommuner och Regioner har dock i detta fall avstyrkt förslaget. I sitt svar skriver de att ”SKR avstyrker förslaget som en konsekvens av det ovan anförda om att problemen med dagens ordning inte är så omfattande att det motiverar stora förändringar jämfört med idag.”

Svenska Fäktförbundet är också kritiska när de i sitt remissvar skriver ”det är långtifrån okomplicerat att de aktiva i en ålder, när det är högst osäkert att de kommer ha seriösa elitambitioner som vuxna, flyttar hemifrån, byter tränare och träningsmiljö samt förlorar sitt sociala umgänge. Ett system med ett 'riksfäktningsgymnasium' riskerar att få aktiva att sluta ...”. Svenska Skidsportsförbundet lyfter en liknande farhåga.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström följande:

  1. Anser ministern att Sveriges Kommuner och Regioners remissvar är av vikt inför kommande proposition, och avser ministern ta svaret i beaktande i den fortsatta processen?
  2. Har ministern för avsikt att skapa dialog med elever som i dag går eller nyligen har gått på ett NIU eller LIU för att ta del av deras erfarenheter och åsikter inför kommande proposition?
  3. Tror ministern att en neddragning av antalet platser för elever som vill elitsatsa på sin sport och kombinera det med studier kommer vara gynnsamt för elevernas betygsresultat, och om inte hur avser hon att agera för att säkerställa goda resultat hos eleverna?​