Nedlagd utredning om polisutbildning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 januari 2007

Interpellation: Nedlagd utredning om polisutbildning

Interpellation 2006/07:208 av Green, Monica (s)

den 8 januari

Interpellation

2006/07:208 Nedlagd utredning om polisutbildning

av Monica Green (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Behovet av att utbilda flera poliser är stort, något den nuvarande regeringen uppenbarligen är medveten om med tanke på att man gick till val på att flera poliser behövs i Sverige.

Samtidigt har regeringen nu lagt ned Polisutbildningsutredningen, ledd av Agneta Stark, bara en månad innan resultatet skulle presenteras. Nu ska utredaren i stället lämna en skriftlig sammanställning av materialet till regeringen, men några förslag får inte lämnas. Att skrota en utredning som har så kort tid kvar är orimligt, med tanke på resursslöseriet och framför allt med anledning av ärendets vikt. Konkreta förslag på åtgärd från en sådan utredning ger regeringen god information om vilka prioriteringar man bör göra på området.

Frågan om en etablering av en polishögskola i Västsverige lämnas därmed obesvarad. Många röster har höjts genom åren för att ge Västsverige en polisutbildning, både från ledande socialdemokrater, moderater och representanter från högskolevärlden och näringslivet. I Västsverige finns många vakanta polistjänster som det är nödvändigt att fylla, vilket är en stor orsak till att förlägga en utbildningsplats dit. Personer som genomgår den här typen av utbildningar stannar ofta i den del av landet där de utbildats. På så sätt är det viktigt att polisutbildningen i någon mån täcker in hela Sverige

Men nu ser det alltså mörkt ut för etablerandet av en polisutbildning i Västsverige. Det är med stor besvikelse som vi konstaterar att alliansregeringen sviker Västsverige i en sådan viktig fråga. De problem som i dag finns med att rekrytera poliser i olika regioner löses inte genom en utbyggnad av polisutbildningen i Stockholm.

Vi behöver flera poliser med bättre verktyg att utreda brott och möjligheter att använda modern teknik. Polisen ska samarbeta nära med skolan och socialtjänsten, och vara synlig i hela landet. Men vi får aldrig bukt med brottsligheten om vi inte också bekämpar dess orsaker.

Jag vill därför fråga justitieministern:

1. Varför läggs utredningen av polisutbildningen ned så nära mållinjen?

2. Mot vilken bakgrund kommer ministern att värdera polisutbildningsbehoven om man inte utgår från den nu nedlagda utredningen?

3. Hur kommer ministern att tillgodose behovet av poliser och polisutbildning i Västsverige?