Neddragningarna på Högskolan i Skövde

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 november 2013

Interpellation: Neddragningarna på Högskolan i Skövde

Interpellation 2013/14:91 av Green, Monica (S)

den 6 november

Interpellation

2013/14:91 Neddragningarna på Högskolan i Skövde

av Monica Green (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande. Antalet platser har varierat något över åren, men sedan 2010 har antalet studerande minskat varje år trots att fler än någonsin söker till högre utbildning. År 2006 fanns 431 högskoleplatser per 1 000 personer i åldrarna 19–24 år. I dag har det förhållandet sjunkit till 377.

Vid Högskolan i Skövde har antalet platser minskat från 4 509 till 4 146, en minskning med nästan 9 procent. Regionala högskolor som den i Skövde har en stor betydelse för möjligheterna att studera vidare i regionen och därmed för att minska snedrekryteringen till högskolan. Denna typ av drastiska nedskärningar ökar den sociala snedrekryteringen. Vi kan se att andelen studenter vars föräldrar har kort utbildning (mindre än tre år på gymnasium eller förgymnasial) minskat sedan den borgerliga regeringen tillträdde.

Sverige förlorar just nu konkurrenskraft i förhållande till andra länder. Fram till 2006 ökade ungas examensfrekvens från högre studier och nådde då nivån 41 procent. Därefter vände utvecklingen. År 2010 var examensfrekvensen nere på 37 procent. Sverige ligger på sista plats bland de nordiska länderna. Island ligger högst på 60 procent, följt av Danmark och Finland på 50 procent. Norge hade en examensfrekvens på 42 procent. Om nuvarande politik får råda kommer Sverige under de kommande åren att ligga under genomsnittet i OECD. Länder som Slovakien, Irland och Polen kommer att ha en mer välutbildad ung befolkning än Sverige.

Avser utbildningsministern att vidta några åtgärder för att öka antalet studieplatser vid Högskolan i Skövde?