Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 25 augusti 2022

Interpellation: Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen

Interpellation 2007/08:402 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 15 februari

Interpellation

2007/08:402 Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen

av Jan Emanuel Johansson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Förslaget till omstruktureringar av Tullverkets verksamhet innebär att verksamheten i Kapellskärs hamn ska läggas ned. Bland annat innebär det att klareringen flyttas till Stockholm och Arlanda. Tullen i Kapellskär beskriver att besparingarna kommer att få stora negativa effekter på flera områden. Ur ett miljöperspektiv riskerar förslaget att få förödande konsekvenser.

I Kapellskärs hamn passerade år 2007 3,1 miljoner ton gods fördelat på 196 000 lastbilar. Antalet passagerare var ca 1,1 miljon. Detta gör Kapellskär till Sveriges femte största hamn för rullande enhetsgods. Hamnen trafikeras dagligen av fartyg från hamnar i Finland och Estland. Ca 20 000 ryska långtradare av skiftande kvalitet och ålder (inte miljöbilar) ska enligt förslaget hänvisas till att klarera in på Arlanda eller Stockholm.

Om hälften av dessa (10 000 per år) väljer Arlanda som alternativ blir deras omväg i transportnätet (enligt Kapellskärs egna beräkningar) 30 kilometer; det innebär ökade utsläpp med över 31 ton CO2 – ett utsläpp som belastar Arlandas utsläppsrätter och på sikt kan innebära ett hot mot Arlandas utveckling. Detta är lågt räknat då ryska lastbilar ofta är gamla och i dåligt skick.

Mina frågor till miljöministern är om miljöministern avser att ta några initiativ till att förhindra att tullens förändringar ska få en negativ miljöpåverkan på Stockholmsregionen och Arlanda.

Vad kommer miljöministern att ta för initiativ för att tullen av miljöskäl ska behålla sin verksamhet i Kapellskär?