Naturvårdsverkets implementering av vapendirektivet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 juni 2021

Interpellation: Naturvårdsverkets implementering av vapendirektivet

Interpellation 2020/21:694 av Sten Bergheden (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:694 Naturvårdsverkets implementering av vapendirektivet

av Sten Bergheden (M)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Naturvårdsverket har i en skrivelse uppgett att man måste förhålla sig till ändringsdirektivet utifrån EU:s vapendirektiv, trots att Sverige ännu inte har fattat beslut om det.

Om detta stämmer så är det uppseendeväckande eftersom riksdagen har avvisat regeringens försök att överimplementera EU:s vapendirektiv. Det innebär att Naturvårdsverket inte har något riksdagsbeslut att luta sig mot i sitt arbete. Riksdagen har flera gånger med all tydlighet visat att regeringens förslag att implementera EU:s vapendirektiv inte är acceptabelt i den form som regeringen föreslagit.

Att Naturvårdsverket då, trots riksdagens tydliga viljeinriktning, arbetar som om direktivet redan har implementerat ifrågasätts kraftigt. Föreskrifter ska baseras på befintliga lagar och föreskrifter, inte på något som man tror ska implementeras.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

  1. Har Naturvårdsverket regeringens stöd när det gäller att gå vidare med vapendirektivet trots att Sveriges riksdag ännu inte har tagit något beslut i frågan?
  2. Avser ministern att ta några initiativ angående att Naturvårdsverket tydligen redan nu, innan det finns något riksdagsbeslut i vapendirektivfrågan, arbetar med att ta fram föreskrifter och beslut som rör vapenfrågorna?