Naturvärdesbedömningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:536 Naturvärdesbedömningar

av Carl Schlyter (MP)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Sveaskog har FSC-certifierat sitt skogsbruk. Naturvärdesbedömningar ska göras, och områden med höga naturvärden ska skyddas, inte avverkas! Det finns flera skogar som naturvårdare har aktualiserat, och det har varit uppenbart att Sveaskogs bedömning inte har varit komplett. Några exempel från södra Norrbotten:  Melakträskliden, Brännliden, Strandberget, lövbrännan vid Svartberget, Guorpaliden, Laxtjärnberget och Njoka. Sveaskog har i samtliga dessa fall vägrat redovisa sina naturvärdesinventeringar. Det finns många fler exempel.

Sveaskogs skogspolitiska chef Olof Johansson försäkrade i programmet Naturmorgon den 20 maj 2017 att bolaget naturvärdesbedömer alla naturskogar innan de avverkas. Han sa att detta är en garanti för att inga skogar med höga naturvärden huggs. Men Sveaskog har länge frångått sina åtaganden om både sina naturvärdesbedömningar och sin garanti.

Bolaget offentliggör i många fall inte sina bedömningar. Ofta är det bara avverkningsplaneraren som fått tycka till om naturvärden när hen planerade avverkningen. Samtidigt har Sveaskog i åratal använt sin försäkran om gjord kompetent naturvärdesbedömning som motivering för att avverka naturskogar med höga naturvärden, många av nyckelbiotopsklass.

Staten äger Sveaskog, och vi har som mål att 17–20 procent av den produktiva skogsmarken ska skyddas. Sveaskog äger många områden som har skyddsvärde.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

  1. Vad avser ministern att göra för att de innehav som Sveaskog äger och som är lämpliga för skydd ska kunna avsättas, och i de fall olika åsikter om deras skyddsvärde finns, har bolaget en offentlighetspolicy som publicerar alla data bolaget har som grund för en saklig debatt?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka transparensen inom Sveaskog?