Naturligt stevia i stället för kemiskt sukralos och aspartam

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 februari 2007

Interpellation: Naturligt stevia i stället för kemiskt sukralos och aspartam

Interpellation 2006/07:184 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 21 december

Interpellation

2006/07:184 Naturligt stevia i stället för kemiskt sukralos och aspartam

av Gunvor G Ericson (mp)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Alltfler människor väljer lightprodukter i tron att de är bättre för hälsan.

I juletid finns på våra bord många sockerprodukter som läsk och godis men året runt rymmer kylskåpet sockersöt yoghurt, ketchup, Risifrutti och chokladmjölk. Medvetenhet finns om att överkonsumtion av vanligt socker och andra snabba kolhydrater medför övervikt och en rad hälsoproblem.

Med ökningen av fetma och diabetes byts vanligt socker ut mot artificiella kemiska sötningsmedel i många livsmedel, till exempel aspartam och cyklamat. Ett av de senaste i raden är sukralos, ett sötningsmedel baserat på vanligt socker, men en kemisk förändring gör det ungefär 500 gånger sötare. Tre syre- och vätegrupper byts på kemisk väg ut mot kloratomer.

Medlet är visserligen godkänt av Livsmedelsverket och EU, men Naturvårdsverket har inte fått yttra sig och i EU-dokumentet är inte miljöaspekter nämnda. Ämnet passerar genom kroppen och åker ut i reningsverken, som inte kan ta hand om det, och ut i våra vattendrag.

Problematiken är ungefär densamma som med persistenta läkemedel som hamnar rätt ut i naturen, något som i förlängningen kan påverka både vår miljö och vår hälsa.

Några exempel på sukralos i produkter i Sverige:

Falköpings mejeri: blåbär och vanilj mellanfil

Heinz ketchup

Felix ketchup

Risifrutti utan tillsatt socker

Oboy chokladpulver

Arla: Yoggi mini

Coca Cola light

Att socker är en stor hälsorisk är ingen nyhet, fetma och diabetes ökar över hela världen, men det finns ett helt naturligt, kalorifritt blad som kan ersätta andra sötningsmedel. Det är en nyhet för många människor. Stevia heter busken som växer vilt i Paraguay, Brasilien och Argentina. Bladen är när de raffinerats upp till 300 gånger sötare än socker.

Guaranaindianerna har så länge man vet använt bladen som sötningsmedel i sitt beska te, yerba mate. De har också använt stevia som medicin mot fetma.

Stevia är godkänt i EU som tillsats i djurfoder, men inte som livsmedelstillsats. Stevia används i Japan sedan 1977 i stället för aspartam eller sukralos av bland andra Coca Cola, Wrigleys tuggummi och matindustrin där.

Allmänintressets försiktighetsprincip, given i Riodeklarationen och miljöbalken, gäller omsorgen om människans hälsa och miljö.

Försiktighetsprincipen är accepterad och inskriven i EU:s fördrag (artikel 174).

Jag vill fråga statsrådet:

1. Är statsrådet beredd att driva frågan om att stevia ska tillåtas som livsmedelstillsats inom EU?

2. Är statsrådet beredd att driva frågan att kemiskt framställda sötningsmedel ska bytas ut i enlighet med försiktighetsprincipen i artikel 174?

3. Vilka riktlinjer kommer statsrådet att verka för att Livsmedelsverket får?