Nationella riktlinjer vid försäljning av kommunalt ägda verksamheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 februari 2013

Interpellation: Nationella riktlinjer vid försäljning av kommunalt ägda verksamheter

Interpellation 2012/13:240 av Lindberg, Teres (S)

den 31 januari

Interpellation

2012/13:240 Nationella riktlinjer vid försäljning av kommunalt ägda verksamheter

av Teres Lindberg (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sunda offentliga finanser kräver en ansvarfull ekonomisk politik. Det är skattebetalarnas pengar vi som politiker hanterar, och det ska vi göra med stor varsamhet. Det gäller självfallet här i riksdagen, när vi beslutar om budgeten, men också runt om i landets kommuner. Den ekonomiska situationen i landets kommuner påverkar även det utrymme vi förfogar över på nationell nivå. Det är ju bland annat därför vi har ett balanskrav när det gäller kommunernas ekonomi. Trots sådana kontrollmekanismer sker det ibland en utveckling som är djupt oroande, nu senast i Sveriges huvudstad.

I Stockholm har Anders Borgs partikamrater gjort ovanligt dåliga affärer. I förra veckan kunde vi läsa avslöjandet att Stockholmsmoderaterna slumpat bort gemensamt ägda verksamheter värda över 80 miljoner kronor för endast 3,4 miljoner. Tidigare exempel inkluderar vårdcentralen Serafen som såldes av moderaterna i Stockholms läns landsting för knappt 700 000 kronor, bara för att sen säljas vidare för 20 miljoner kronor. Det är en dyr nota för den moderata experimentlustan, även i en stad av Stockholms storlek.

Även om det har konstaterats att moderaternas utförsäljningar inte är direkt olagliga så tror jag att finansministern håller med mig om att de är djupt oansvariga, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv.

Finansministern påtalar ju själv väldigt ofta vikten av att vara ansvarsfull med skattepengar, och jag håller med om att det är viktigt. Men det är ett budskap som inte verkar ha nått Anders Borgs moderata kolleger i Stockholms stadshus.

En ekonomi av Stockholms storlek påverkar som sagt oss på det nationella planet. Möjligtvis kan det som exempel behövas någon form av riktlinjer eller liknande för att undvika en sådan utveckling i framtiden.

Min fråga till finansministern är:

Mot bakgrund av detta, avser finansministern att vidta åtgärder för att minska riskerna att det som har skett i Stockholm när det gäller utförsäljning av kommunalt ägd verksamhet även sker i andra kommuner i landet?