Nationella mål för fortsatt vindkraftsutbyggnad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Nationella mål för fortsatt vindkraftsutbyggnad

Interpellation 2010/11:53 av Andersson, Johan (S)

den 11 november

Interpellation

2010/11:53 Nationella mål för fortsatt vindkraftsutbyggnad

av Johan Andersson (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Riksdagen har satt upp en planeringsram att år 2020 ska Sveriges produktion av vindkraft uppnå 30 terawattimmar som en del i omställningen av förnybara energikällor.

För att uppnå detta har man anvisat medel till Boverket för att understödja kommunerna att utarbeta tillägg av befintliga översiktsplaner eller utarbeta nya vindkraftplaner.

Samtidigt har Försvarsmakten beslutat om nya riktlinjer för bedömning av vindkraft i närheten av militära flygplatser där en riskradie om 40 kilometer från angränsade flygplats beslutats.

Utifrån detta beslut har sedermera lokala anpassningar med oftast större riskavstånd beslutats av Försvarsmakten.

I västra Östergötland har flera intressenter för nyetablering av vindkraft inkommit med bygglovsansökningar.

I dagsläget har man lagt ”en blöt filt” över stora delar av den västra länsdelen där bland annat flera lantbruksföretagare vill komplettera sin verksamhet med vindkraft helt i enlighet med riksdagens beslut att öka produktionen av vindkraft.

Min fråga till närings- och energiministern är:

Avser närings- och energiministern att agera för en förändring av Försvarsmaktens beslut om så kallat riskavstånd för militära flygplatser så det möjliggör nyetableringar av vindraftverk i enlighet med den av riksdagen fastställda planeringsramen?