Nationell strategi för besöksnäringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Nationell strategi för besöksnäringen

Interpellation 2012/13:103 av Åström, Karin (S)

den 8 november

Interpellation

2012/13:103 Nationell strategi för besöksnäringen

av Karin Åström (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Turistnäringen är i dag en svensk basindustri som genererar många arbetstillfällen. FN-organet för turism har rankat Sverige i konkurrens med andra på 21:a plats i världen. Vårt land har genom åren blivit mer och mer intressant utomlands och allt fler internationella besöksgrupper turistar i Sverige. Vår storslagna natur, rika kulturarv och vår unikhet väcker mångas intresse. Sverige har med sina olika områden mycket att erbjuda, och en offensiv besöksnäring kan bidra starkt till att ytterligare positionera och flytta fram Sverige internationellt. Det finns en stor efterfrågan på allt vad vår nordliga dimension har att erbjuda.

I norra Sverige har vi ljuset på sommaren, vinter, snö och kyla som lockar allt fler att besöka oss. Entreprenörer inom turism som i mångas tycke har helt ogenomförbara idéer har lyckats oerhört starkt på en tuff konkurrensutsatt världsmarknad. Icehotel i Jukkasjärvi och Treehotel i Harads, Boden är två goda exempel. Allt fler av internationella besöksgrupper turistar i många av våra kommuner och bidrar till ett ökat välstånd. Många är sysselsatta, särskilt unga, kvinnor och nysvenskar, i turistnäringen. Hotellkedjor har investerat och byggt sin huvudsakliga verksamhet på turismen, särskilt för gruppresor. Partnerskap har byggts upp mellan internationella destinationsbolag och vårt nordliga bolag Swedish Lapland. Dessa partnerskap är bara i begynnelsen, och man kan i dag se goda resultat, exempelvis på den tyska och engelska marknaden.

En nationell strategi har framtagits med svensk besöksnäring där målet är att till år 2020 ytterligare öka på med 20 nya exportmogna destinationer. I strategin fastslås att näringen ska växa till 260 000 anställda fram till år 2020. I dag finns ca 160 000 anställda i näringen.

Visit Sweden, som ägs av staten och organisationen Svensk Turism, har uppdraget att marknadsföra Sverige som turistmål internationellt, ett arbete som innebär långa och tidskrävande processer inom marknadsföring. Det är därför olyckligt att regeringen i budgeten dragit ned anslagen med 20 miljarder för detta ändamål, och risken är stor att påbörjade svenska partnerskap med internationella marknader upphör och hämmar den positiva utvecklingen vi har inom besöksnäringen.

Vilka insatser avser näringsministern att vidta för att ytterligare stimulera besöksnäringen ur en växande internationell efterfrågan på vår nordliga dimension?

På vilket sätt avser näringsministern att nå målet i den nationella strategin för besöksnäringen?