Nationell samling kring kreativa näringar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 januari 2010

Interpellation: Nationell samling kring kreativa näringar

Interpellation 2009/10:169 av Astudillo, Luciano (s)

den 10 december

Interpellation

2009/10:169 Nationell samling kring kreativa näringar

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I många länder, inklusive våra nordiska grannländer, skapas nationella organisationer för att främja tillväxten inom de kreativa näringarna och upplevelseindustrin. Exempelvis bygger Finland upp Creative Industries Finland, Danmark har skapat Oplevelseszoner och Center for Kultur- og Oplevelseökonomi och Österrike lanserar Creative Industries Austria.

Sverige behöver en liknande nationell samling, dels för att kunna medverka i de nordiska och europeiska samarbeten som nu skapas, dels för att samla erfarenheter och tillväxtmodeller och bygga samarbeten för att utveckla dessa växande branscher inom näringslivet både internationellt och inom Sverige.

Redan i dag bedriver samtliga regionala aktörer i Sverige omfattande initiativ för att främja tillväxten inom dessa sektorer. Men för att utveckla dessa samarbetsformer krävs en tydlig nationell samordning mellan berörda myndigheter och aktörer som till exempel Tillväxtverket, Vinnova, Tillväxtanalys, Statens kulturråd och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Min fråga till näringsministern är därför:

Vilka initiativ är näringsministern beredd att ta i syfte att skapa en nationell samling och samordning kring de kreativa näringarna i Sverige för att därigenom utveckla, effektivisera och främja tillväxten inom dessa branscher?