Nationell IT-strategi

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 augusti 2009

Interpellation: Nationell IT-strategi

Interpellation 2008/09:566 av Green, Monica (s)

den 31 juli

Interpellation

2008/09:566 Nationell IT-strategi

av Monica Green (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Många andra länder har redan insett IT:s enorma potential för sysselsättning, miljö, innovation och välfärd. Det är hög tid att etablera en svensk färdplan för tillväxt och välfärd.

Det krävs ett långsiktigt perspektiv som kommuniceras till invånare, näringsliv och offentlig sektor, något som saknas i dag. Många länder utarbetar nationella planer för ökad IT-användning, men i Sverige finns inga offensiva satsningar för att behålla vår framskjutna position inom IT utan vi lever på gamla meriter. Så skriver IT- och telekomföretagen i sina förslag på ny IT-politik. Tyvärr är sanningen ännu värre, det går bakåt.

Dessutom har PTS i sin bredbandskartläggning visat att antalet företag och hushåll som saknar grundläggande förutsättningar för bredband har fördubblats från 2007 till 2008.

Det finns också flera studier från olika länder som bevisar att investeringar i elektronisk infrastruktur är samhällsekonomiskt lönsamma. En bred användning av IT ger förutsättningar för innovationer och nya företag, vilket i sin tur ger exportmöjligheter och möjlighet att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.

För att detta ska ske krävs ett intresse, en ambition och en tydlighet från beslutande politiker. Det finns starka ekonomiska, näringspolitiska och sociala skäl för staten att säkerställa fortsatt bredbandsutbyggnad.

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa fortsatt bredbandsutbyggnad?

Vad avser statsrådet att göra för att myndigheter, kommuner och landsting ska stimuleras att använda e-tjänster för effektivisering samt bättre service till medborgarna?

Vilka initiativ avser statsrådet i övrigt att ta för en nationell IT-strategi som exempelvis att skolan ska tillvarata IT:s potential som utvecklar den digitala kompetensen?