Näringspolitik för fler jobb i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 juni 2014

Interpellation: Näringspolitik för fler jobb i Sverige

Interpellation 2013/14:492 av Ingemar Nilsson (S)

Interpellation 2013/14:492 Näringspolitik för fler jobb i Sverige

av Ingemar Nilsson (S)

till Näringsminister Annie Lööf (C)

 

De borgerliga partierna lovade 2006 att sätta stopp för massarbetslösheten och minska utanförskapet i Sverige. Så har det tyvärr inte blivit. Arbetslösheten är i dag, åtta år senare, inte lägre utan högre och beräknas minska först på flera års sikt.

Särskilt unga har drabbats av arbetslösheten under denna tid. Den har ökat med nästan 60 procent. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är nu så hög att EU har beviljat krisstöd till sju län i vårt land. Förutom Sverige går stödet till också exempelvis Portugal, Irland, Grekland och Spanien.

Regeringens ensidiga fokusering på skattesänkningar har skapat alltför få arbetstillfällen och till ett mycket högt pris. För att fler ska komma i arbete är det nödvändigt att vi får en ny näringspolitik i Sverige.

Det är viktigt att stärka samverkan kring innovationer, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik både på statlig och regional nivå för att stärka Sveriges innovativa kraft. Det handlar också om att förbättra företagens tillgång till riskkapital och deras möjlighet att komma in på nya marknader. Det är viktigt att stödja framgångsrika exportföretag och den växande tjänstesektorn.

Lika viktigt är det att landets industri får bra förutsättningar genom till exempel säker tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser, tydliga och långsiktiga spelregler samt kompetent arbetskraft. Industrijobb är, i motsats till vad statsministern tror, ryggraden i svensk ekonomi och viktig för våra exportinkomster, nu och i framtiden.

Hur avser näringsministern att förändra regeringens näringspolitik så att fler människor kan komma i arbete i Sverige?

Hur ska EU:s krisstöd användas för att fler unga ska komma i arbete?