Motköp i samband med vapenaffärer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 oktober 2015

Interpellation: Motköp i samband med vapenaffärer

Interpellation 2015/16:30 av Stig Henriksson (V)

Interpellation 2015/16:30 Motköp i samband med vapenaffärer

av Stig Henriksson (V)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Än en gång har tveksamheter runt motköp i vapenaffärer avslöjats, och än en gång har det ljugits kring vapenaffärer. Den här gången handlar det om JAS Gripen-affären med Thailand.

Reportagesajten Blank Spot Project har avslöjat att motköpet denna gång bestått av gratis utbildning till 37 av den thailändska militärdiktaturens officerare, detta trots att officiella svenska företrädare förnekat förekomsten av motköp.

I det här fallet kan summans relativa obetydlighet lämnas därhän, såvida det inte bara är toppen av ett isberg. Det är i stället principerna med motköp och ljugande kring detta som bör diskuteras.

I den betydligt större JAS Gripen-affären med Brasilien påstås det att inga motköp förekommer, enbart tekniköverföring. Men förekomsten av motköp förnekades ju också i affären med Thailand, trots att det uppenbarligen förekommit.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

  1. Kände försvarsministern till de ”stipendier” som erbjudits de 37 thailändska officerarna inom ramen för JAS Gripen-affären med Thailand?
  2. Kan försvarsministern förklara varför detta har hemlighållits?
  3. Hur anser försvarsministern att trovärdigheten ska kunna återerövras när det gäller tidigare uttalanden om motköp?
  4. Vilka mer principiella slutsatser drar försvarsministern av det inträffade?