Mora-Siljan flygplats

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 mars 2018

Interpellation: Mora-Siljan flygplats

Interpellation 2017/18:367 av Marie Olsson (S)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:367 Mora-Siljan flygplats

av Marie Olsson (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Vi har äntligen en regering som på allvar vill att hela Sverige ska leva – en regering som genomför reformer för både stad och land. Satsningar på infrastruktur och omlokaliseringar för statliga verksamheter ger nya möjligheter. Det är en positiv utveckling som är viktig också för Dalarna.

Ska hela Sverige leva måste alla myndigheter i Sverige dra sitt strå till stacken. Så har inte läget varit i Mora tidigare. Norra Dalarna har tidigare drabbats av den centralisering och urbanisering som skett av många verksamheter. Bland annat har Skatteverket avvecklat sitt skattekontor i Mora.

Senast fick vi beskedet att Trafikverket nu stoppar flyget till Arlanda från och till Mora. Det är allvarligt för hela Dalarna. Särskilt drabbas näringslivet och ambulansflyget i Mora och norra Dalarna. Stoppet sker dessutom mitt i den tid på året då norra Dalarna har stora mängder tillresande, bland annat runt Vasaloppsveckan.

Detta är ett dråpslag för den exportindustri som Mora är så känd för. Den verkar på en global marknad med en förankring i norra Dalarna. Nu riskeras både arbete, tillväxt och välfärd på sikt.

Det är väldigt viktigt att Trafikverkets stopp inte blir permanent. Arbetet med att hitta en lösning måste intensifieras. Alla parter måste slå sina huvuden ihop för en mer stabil lösning. Kommun, företagare, region och den nationella nivån måste samverka. Utan att alla går i takt kommer flyget inte att kunna utvecklas i vår del av Dalarna.

Mot denna bakgrund vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

 1. Vad avser statsrådet att göra för att bidra till en lösning på det flygstopp som nu drabbat Mora-Siljan flygplats?

 2. På vilket sätt tror statsrådet att ett reguljärt flyg mellan Arlanda och Mora-Siljan flygplats skulle kunna säkras också på längre sikt?