Momsutredningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 maj 2001

Interpellation: Momsutredningen

Interpellation 2000/01:320 av Larsson, Maria (kd)

den 13 mars

Interpellation 2000/01:320

av Maria Larsson (kd) till finansminister Bosse Ringholm om Momsutredningen

Regeringen har tillsatt en utredning (Fi 1999:03) som utifrån EU-direktiv (det sjätte mervärdesskattedirektivet) utreder hur Sverige ska utforma sin lagstiftning vad gäller mervärdesskatt. Utredningen behandlar bl.a. frågan om att momsbelägga ideella föreningar för näringsverksamhet som bedrivs. Exempel på näringsverksamheter som föreningar bedriver är uthyrning av lokaler, sälja olika konsult- och bokföringstjänster. Försäljningen sker oftast inom den egna organisationen.

Dagens regler i Sverige har en generös syn på allmännyttiga ideella föreningar. Förutom den ideella verksamheten är även näringsverksamhet undantagen moms om den är av hävd eller har naturlig anknytning till föreningens ideella verksamhet. Detsamma gäller för näringsverksamhet om den ingår i samma förvärvskälla, dvs. man använder samma personal, lokaler, administration som för den allmännyttiga verksamheten. Man gör en bedömning enligt huvudsaklighetsprincipen och om den sistnämnda delen av näringsverksamheten inte överstiger 20@30 %, så blir verksamheten befriad från moms och inkomstskatt.

Därutöver kan nämnas att fastighetsägare i dag inte kan momsbelägga hyreskostnader till ideella föreningar. Förra året lades ett utredningsförslag om att fastighetsägare skulle kunna debitera moms vid uthyrning till allmännyttiga ideella föreningar. Kostnaden för detta skulle bli avsevärda för den ideella verksamheten. Exempelvis skulle studieförbunden fått en merkostnad på 70@100 miljoner. Efter en stor debatt i massmedierna, där inte minst kristdemokraterna agerade med all kraft mot förslaget, så lämnade finansministern beskedet att det inte skulle bli moms på hyran. Därför kan det synas underligt att en utredning nu åter arbetar med frågan. Konsekvenserna om regeringen nu beslutar om att momsbelägga näringsverksamhet för ideella föreningar blir följande:

  • mer kraft och resurser måste ägnas åt krånglig administration i stället för den egentliga verksamheten (dubbla redovisningssystem medför ökad administration och därmed ökade kostnader),
  • de flesta ideella föreningar kommer att förlora ekonomiska resurser på en momsbeläggning,
  • än värre @ en allt krångligare administration riskerar att ta kraften av engagemanget,
  • blir de ideella föreningarna momspliktiga kan fastighetsägarna debitera moms vid uthyrning av lokaler.

Vad avser ministern göra för att en förändrad momssituation inte ska drabba föreningslivet i Sverige?

Vad avser ministern göra för att den näringsverksamhet som ideella föreningar driver inte ska drabbas av momsbelagd hyra?