Moms på inhyrd personal

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 februari 2019

Interpellation: Moms på inhyrd personal

Interpellation 2018/19:6 av Hampus Hagman (KD)

Interpellation 2018/19:6 Moms på inhyrd personal

av Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Skatteverket meddelade i höstas att moms nu ska betalas vid uthyrning av vårdpersonal, vilket innebär att alla vårdmottagningar nu ska betala moms när de hyr in personal från ett företag. För många aktörer kan konsekvenserna av detta bli mycket stora. Många verksamheter är beroende av inhyrd kompetens, till exempel specialister som inte kan sysselsättas på heltid på ett ställe men som genom konsultavtal med flera olika aktörer blir heltidssysselsatta. Mindre sjukhus på mindre orter i landet som drivs av vårdföretag och har upphandlats av regioner eller landsting kan upprätthålla sin medicinska kompetens genom att läkarna arbetar som specialistkonsulter.

Konkurrensen mellan offentliga och privata aktörer kommer att snedvridas genom beslutet, eftersom offentliga aktörer kompenseras för sina momskostnader. Privata aktörer som absolut inte kan hantera stora kostnadsökningar riskerar att slås ut.

För patienterna riskerar detta att innebära ännu sämre tillgänglighet och ännu längre köer. Människor utanför storstäderna, där bristen på kompetens redan är stor, riskerar att drabbas extra hårt.

Riksdagen har tidigare slagit fast att alla led i vården ska vara undantagna från moms, och i den överenskommelse som finns mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet finns följande text under punkt 9:

”Den enskildas valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val. Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. Höga kvalitetskrav ska vara styrande. Detta kommer att uttryckas i vårändringsbudgeten 2019. Förslag kommer läggas för att säkerställa att alla aktörer inom välfärden oavsett driftform har likvärdiga villkor.”

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder kommer regeringen att föreslå för att säkerställa att Skatteverkets beslut inte snedvrider konkurrensen mellan offentligt och privat drivna aktörer i vården?