Möjligheten att hivtesta sig

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 februari 2009

Interpellation: Möjligheten att hivtesta sig

den 30 januari

Interpellation

2008/09:299 Möjligheten att hivtesta sig

av Börje Vestlund (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Enligt Sveriges Radios Ekoredaktion föreligger det stora problem med att kostnadsfritt kunna hivtesta sig på landets vårdcentraler i dag. Det råder även stora brister i möjligheten att kunna testa sig anonymt. Jag har vid ett flertal tillfällen tagit upp denna fråga med statsrådet och har då fått svaret att regeringen har kontroll på vad som sker i dessa frågor.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Vilka konkreta åtgärder har statsrådet för avsikt att vidta för att smittskyddslagens regelverk om testning och anonym testning ska kunna uppfyllas?