Möjligheten att förskriva antroposofiska läkemedel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 januari 2007

Interpellation: Möjligheten att förskriva antroposofiska läkemedel

Interpellation 2006/07:178 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 20 december

Interpellation

2006/07:178 Möjligheten att förskriva antroposofiska läkemedel

av Gunvor G Ericson (mp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

På Vidarkliniken bedrivs i dag integrativ medicin, det vill säga läkare och sjuksköterskor ger individanpassad behandling med både skolmedicinska och antroposofiska inslag.

Antroposofisk medicin är en integration av skolmedicinska och komplementära behandlingsmetoder. Läkare och sjuksköterskor är legitimerade och har en skolmedicinsk utbildning samt en påbyggnadsutbildning i antroposofisk medicin. Förutom konventionella läkemedel används naturläkemedel, olika fysiska samt konstnärliga terapier och utvärtes behandlingar. Man lägger stor vikt vid individuella behandlingsplaner där olika aspekter av patientens situation och sjukdom vägs samman.

Regeringen tänker nu slå undan benen för vissa delar av klinikens verksamhet genom ändrade förutsättningar.

Antroposofiska läkemedel med homeopatika för invärtes och utvärtes bruk ska inte längre kunna användas utan att genomgå en ny procedur för att få godkännas som homeopatiska läkemedel. Homeopatiska läkemedel får i Sverige inte förskrivas av legitimerade läkare enligt Socialstyrelsens nuvarande regler. Det innebär att läkarna på Vidarkliniken hamnar i moment 22 då de inte får skriva ut godkända homeopatika eftersom de är legitimerade läkare och inte heller får använda icke godkända läkemedel.

Det handlar om ca 600–700 preparat som hittills har haft dispens av regeringen som antroposofiska läkemedel och som regeringen nu förbereder att klassa som homeopatika.

1. Är ministern beredd att medverka till att Vidarklinkens legitimerade läkare även i fortsättningen ska kunna använda de antroposofiska läkemedel med homeopatika för invärtes och utvärtes bruk som man hittills med stor framgång använt?

2. Är ministern beredd att ge de 600–700 antroposofiska läkemedlen fortsatt dispens?