Mögelsanering av Herrgården med nytt ROT-avdrag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 september 2009

Interpellation: Mögelsanering av Herrgården med nytt ROT-avdrag

Interpellation 2008/09:595 av Astudillo, Luciano (s)

den 26 augusti

Interpellation

2008/09:595 Mögelsanering av Herrgården med nytt ROT-avdrag

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

För snart ett år sedan avslöjades att i den del av Rosengård i Malmö som kallas Herrgården lever barnfamiljer i usla lägenheter med mögel, kackerlackor och annan ohyra. Vatten droppar mellan lägenheterna och ventilationen är avstängd. Efter ett år gror fortfarande mögelfläckarna. Ingen sanering eller renovering av lägenheterna har ägt rum och fastighetsägare och förvaltare slingrar sig med argumentet att med rådande bostadsbrist i Malmö finns inga ersättningslägenheter till de boende under saneringstiden. Miljönämnden i Malmö hotar med vitesföreläggande om inte lägenheterna är sanerade inom tio månader.

Den borgerliga regeringen har också ett ansvar för den uppkomna situationen. Politiska beslut har bidragit till att bostadsbyggandet, inte minst av hyresrätter, kommit av sig. Också oviljan att hitta en bättre ordning för flyktingmottagandet har förvärrat situationen. Det har medfört att bostadsbristen accentuerats och trångboddheten förvärras.

Regeringen har inrättat ett ROT-avdrag som riktar sig till bostadsrättsinnehavare och villaägare. ROT-avdraget dras direkt på fakturan när de renoverar sina lägenheter eller hus. Hyresrätter eller de så kallade miljonprogramsområdena, det vill säga områden som Herrgården i Rosengård, omfattas inte av regeringens ROT-avdragsregler.

Socialdemokraterna har tillsammans med mp och v presenterat ett förslag till nytt och utvidgat ROT-avdrag. Eftersom renoveringsbehoven är mycket stora i flerfamiljshusen, inte minst i miljonprogrammen, vill vi införa att nytt stöd om 2 miljarder kronor per år för att stimulera renoveringar och upprustningar av de äldre flerfamiljshusen. Vi kommer dessutom att utvidga ROT-avdraget med en klimatbonus för att främja minskad energianvändning i hushållen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

Är statsrådet beredd att ta initiativ så att möjligheten till ROT-avdrag omfattar även flerfamiljshus och miljonprogramsområden mot bakgrund av de stora renoveringsbehov som finns i dessa områden och som Herrgårdenexemplet är ett bevis på?