Modernisering av slussen i Södertälje

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 9 maj

Interpellation

2007/08:669 Modernisering av slussen i Södertälje

av Staffan Anger (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Slussen i Södertälje behöver snarast en större nyinvestering för att kunna ta in större tonnage i Mälaren med moderna båtar som är kostnadseffektivare. Sjöfarten i Mälaren är viktig för näringslivets rationella transporter till sina fabriker runt Mälaren. Hamnarna i Västerås och Köping håller på att moderniseras och är beredda att ta in en ökad mängd gods.

Sjöfarten är också ur klimatsynpunkt mycket viktig. Skulle motsvarande tonnage som nu fraktas på båt forslas per lastbil skulle utsläppen öka dramatiskt. Investeringen i en ny sluss i Södertälje är beräknad till ca 600 miljoner kronor (2002 års penningvärde) och är en förutsättning för att verksamheten ska fortsätta att vara lönsam. Utan denna investering torde inte hamnarna i Västerås och Köping kunna överleva på lång sikt.

Vidare är en ny sluss också garanti för att på ett effektivt sätt kunna undvika översvämningar i området då vattenflödet bättre kan regleras efter en investering.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga:

Kommer statsrådet att aktivt medverka till att vi får investeringsmedel till en större sluss i Södertälje?