Missgynnande av kvinnor med funktionshinder

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Missgynnande av kvinnor med funktionshinder

Interpellation 2010/11:132 av Nilsson, Kerstin (S)

den 21 december

Interpellation

2010/11:132 Missgynnande av kvinnor med funktionshinder

av Kerstin Nilsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Människor med funktionsnedsättningar har ett särskilt stort behov av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna utreds och beslutas oftast av Arbetsförmedlingen.

Det finns nu, via utredningar, belägg för att det är kvinnorna som drar det kortaste strået när det gäller tilldelning och tillgång till resurser och åtgärder. Trots att kvinnorna är övervägande i antal så är det flest män som får del av det utbud som står till förfogande för personer med funktionshinder.

Det får mig att undra om det är utbudet av arbetsmarknadsåtgärder som till sin natur mest vänder sig till männen, om åtgärderna inte är könsneutrala eller om det finns brister i synen och bemötande någonstans på vägen till en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Mot denna bakgrund är min fråga till arbetsmarknadsministern:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att motverka en sneddriven tillgång på arbetsmarknadsåtgärder mellan kvinnor och män med funktionshinder?