Missbruk av visstidsanställning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 juni 2014

Interpellation: Missbruk av visstidsanställning

Interpellation 2013/14:501 av Eva-Lena Jansson (S)

Interpellation 2013/14:501 Missbruk av visstidsanställning

av Eva-Lena Jansson (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

År 2007 infördes nya regler av regeringen som har gjort det enklare för arbetsgivare att visstidsanställa men som också har gjort det möjligt att låta individer rulla runt på olika visstidsanställningar under obegränsat lång tid, något som leder till otrygga anställningar för den enskilde vilket påtalats av flera fackförbund. EU:s direktiv om visstidsarbete kräver att varje medlemsland har ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar, något som fått till följd att TCO anmält Sverige till EU-kommissionen.

 Kommissionen har efter utredning kommit fram till att den delar TCO:s syn och driver ett överträdelseförfarande mot Sverige. I februari 2013 utfärdade kommissionen ett motiverat yttrande där man ger den svenska regeringen två månader på sig att till kommissionen anmäla de åtgärder som vidtagits för att fullständigt genomföra direktivet. I en lång inlaga till EU-kommissionen skrev regeringen att man genomfört EU:s visstidsdirektiv på ett korrekt sätt.

Den 11 april i år debatterades frågan om regelverket för visstidsanställningar i riksdagen och då framhöll arbetsmarknadsministern att de svenska reglerna, om visstidsanställningar, är förenliga med visstidsdirektivets bestämmelser.

Den 22 april överlämnades ett kompletterande motiverat yttrande om visstidsarbete till regeringen från EU-kommissionen där man återigen kritiserar det svenska regelverket som gör det möjligt att missbruka visstidsanställning.

Min fråga är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta skyndsamma åtgärder för att ändra regelverket för visstidsanställningar med anledning av EU-kommissionens kompletterande motiverade yttrande?