Missbruk av bemanningsföretag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 november 2012

Interpellation: Missbruk av bemanningsföretag

Interpellation 2012/13:94 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 6 november

Interpellation

2012/13:94 Missbruk av bemanningsföretag

av Jonas Sjöstedt (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Otryggheten växer på svensk arbetsmarknad. Senast i raden av exempel är Scan i Kristianstad där man har varslat ytterligare 55 anställda om uppsägning. Samtidigt som företaget säger upp fast anställd personal har man ett stort antal inhyrda arbetare, främst från länder med läge lönenivåer, anställa vid tyska och irländska bemanningsföretag. Scan har anlitat bemanningsföretagen i flera år, inte enbart vid produktionstoppar. Enligt uppgifter från den lokala fackklubben har de bemanningsanställda lägre lön och tvingas arbeta i högre tempo än fast anställd personal. Det uppges även att de bemanningsanställda inte vågar organisera sig fackligt av rädsla för repressalier.

Scan i Kristianstad är ett av många exempel på hur bemanningsföretag missbrukas.

Jag vill fråga arbetsmarknadsminister Hillevi Engström:

Avser arbetsmarknadsministern att verka för skärpt lagstiftning på området så att fast anställd personal inte kan avskedas medan bemanningsföretag är anlitade på samma arbetsplats?

Avser arbetsmarknadsministern att verka för skärpt lagstiftning så att inhyrd personal garanteras samma lön som fast anställd personal?

Avser arbetsmarknadsministern att verka för skärpt lagstiftning så att användandet av bemanningsföretag på en och samma arbetsplats tidsbegränsas?