Minskning av andelen arbetssökande som har arbetslöshetsersättning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 juni 2009

Interpellation: Minskning av andelen arbetssökande som har arbetslöshetsersättning

Interpellation 2008/09:540 av Ringholm, Bosse (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:540 Minskning av andelen arbetssökande som har arbetslöshetsersättning

av Bosse Ringholm (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Tidigare har andelen arbetssökande som har arbetslöshetsersättning legat på omkring 70 procent. Nu sjunker den andelen hastigt som en följd av regeringens strävan att försämra arbetslöshetsersättningen och regeringens misslyckade ekonomiska politik och arbetsmarknadspolitik.

I en rapport till regeringen uppger Arbetsförmedlingen att andelen arbetssökande som har arbetslöshetsersättning förra året minskade till 55 procent. Detta är oerhört allvarligt eftersom allt fler, inte minst ungdomar, står utan möjlighet till egen försörjning. Kommunerna tvingas betala ut socialbidrag i växande omfattning. Detta försämrar också kommunernas ekonomi.

Bara var femte arbetssökande under 25 år hade arbetslöshetsersättning. Arbetssökande födda utanför Norden drabbas nu ännu hårdare, eftersom avståndet till Sverigefödda har vuxit från 12 till 19 procent.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att stoppa utvecklingen att allt fler arbetssökande inte får arbetslöshetsersättning.

Kommer Arbetsförmedlingens rapport till regeringen i denna fråga att leda till att arbetsmarknadsministern tar initiativ till en omprövning av regeringens politik?