Minskade utsläpp inom EU

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 oktober 2011

Interpellation: Minskade utsläpp inom EU

Interpellation 2011/12:36 av Holm, Jens (V)

den 11 oktober

Interpellation

2011/12:36 Minskade utsläpp inom EU

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Förhoppningarna inför klimattoppmötet i Durban är tyvärr små. Det krävs ett genombrott, och det brådskar. Sverige och EU skulle här kunna spela rollen som den part som gick före och visade på en ansvarsfull hållning i klimatpolitiken. EU:s målsättning är att minska utsläppen med 20 procent till 2020. Detta kan höjas till 30 procent om andra länder höjer sina åtaganden. Skulle EU inför Durban skärpa klimatambitionen till 30 procent är jag övertygad om att det skulle stimulera andra länder till att följa med. Någon måste ta första steget.

Vänsterpartiets hållning är att EU ska minska utsläppen med minst 40 procent till 2020, men en upptrappning till 30 procent skulle vara en god start. Med ett högre klimatmål följer investeringar i exempelvis förnybar energi, innovationer och hållbara transportsystem. Med ökade investeringar i detta skapas också många nya gröna jobb. I dag när ekonomin i många europeiska länder står och stampar borde ett skärpt klimatmål och gröna investeringar vara prioriterat. Rapporten A New Growth Path for Europe – Generating Growth and Jobs in the Low-Carbon Economy från tyska Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK, den 21 februari 2011) har studerat vad just en skärpning av EU:s klimatmål till 30 procent skulle leda till för europeisk ekonomi. Man konstaterar att med ett skärpt klimatmål skulle investeringarna kraftigt öka och sex miljoner nya jobb skulle kunna skapas.

Det kan vara värt att understryka att om EU inte skärper sitt klimatmål riskerar klimatarbetet att stanna upp rejält i Europa. EU-kommissionen konstaterade i sin Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (den 8 mars 2011) att utsläppen i EU redan har gått ned med 16 procent jämfört med 1990. Detta är en följd av den rådande lågkonjunkturen och nedgången i ekonomin i och med östblockets fall. 20-procentsmålet är med andra ord nästan i hamn utan att nya beslut eller stora investeringar behöver göras. Vill man skynda på klimatarbetet i Europa behövs ett ambitiösare klimatmål.

Sverige har nu fått en ny miljöminister, Lena Ek. Den 9 mars krävde Lena Ek i Göteborgs-Posten att EU skulle skärpa sina klimatmål. Så här skrev hon: ”Som liberalernas förhandlare i Industriutskottet i Europaparlamentet arbetar jag i stället för att höja EU:s ambitioner till 30 procent. Det är nu hög tid att även finansdepartementet på hemmaplan börjar att göra detta.” (GP den 9 mars 2011). Det låter hoppfullt. Kommer Lena Ek att driva detta krav nu som miljöminister?

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Lena Ek:

Är det miljöministerns ställningstagande att en skärpning av EU:s klimatmål kan leda till ökade investeringar och skapande av nya jobb?

Kommer miljöministern att verka för att EU skärper sitt klimatmål till 30 procent?

Om miljöministern vill verka för ett skärpt klimatmål i EU, avser hon att driva det inför toppmötet i Durban?